Bak maten med Caroline springer ut ifra et ønske om å skape et regenerativt matsystem. Altså, et matsystem som er gjenoppbyggende, og som legger til rette for et godt liv for alle involverte. Mennesker, dyr, natur og miljø, samtidig som det tar vare på og bygger opp jorda vår. 

Etter mer enn 10 år på ulike arbeidsplasser, organisasjoner, studier, miljøer og land har jeg tilegnet meg et unikt overblikk over dagens matsystem. Både i forhold til hva som ikke fungerer, og hva vi bør ta med oss videre.
Les mer om min bakgrunn her.