Bak maten med Caroline springer ut ifra et ønske om å være med å skape et regenerativt matsystem. Altså, et matsystem som er gjenoppbyggende, og som legger til rette for et godt liv for alle involverte. Mennesker og dyr, samtidig som det tar vare på og bygger opp jorda vår. 

Etter mer enn 10 år i ulike organisasjoner, studier, miljøer, arbeidsplasser og land har jeg tilegnet meg et unikt overblikk over dagens matsystem. Både i forhold til hva som fungerer, og hva vi ikke bør ha med oss videre. Med Bak maten med Caroline ønsker jeg å løfte frem problemstillinger knyttet til mat og landbruk, for å skape mer bevissthet. Så hver enkelt av oss kan ta valg i tråd med egne verdier. Les mer om min bakgrunn her.