Den glemte hampen

Visste du at det finnes en plante som knapt trenger næring for å vokse, og som passer utmerket inn i et vekstskifte i økologisk drift? Den samme planten blir ofte kalt regenerativ, vokser kjemperaskt og kan brukes til nesten alt. Jeg snakker selvfølgelig om industrihampen. Men visste du at til tross alt dette, så er den ulovlig å dyrke?

I denne episoden har jeg med meg Øyvind Ørbeck Sørheim, administrerende direktør i Norges vel. Vi utforsker hva industrihamp er, hva det kan brukes til og hvorfor Norge som et av det aller siste landene i verden fortsatt har et forbud mot å dyrke og forske på den. 

Episoden er laget i samarbeid med Norges vel.

Ernæring, barnemat og villedning

Hvilke krefter står bak barnematen vi får kjøpt i butikken? Og er det den beste maten vi kan gi barna våre? Hva er egentlig sunn mat? 

I denne episoden har jeg besøk av Maja Skogstad, som mener det har vært et stort skifte innen ernæringsfaget som verken fagfolk, industrien eller media har hengt med på. Et skifte fra ultraprosessert mat, og enkelte næringsstoffer og over til hele råvarer. 

Maja forteller hvorfor hun mener vi bør styre unna mat med helsepåstander, betydningen av markedsføring mot barn og at mye av den ferdige maten vi finner i butikken er næringsfattig og av dårlig kvalitet. 

Maja Skogstad har en master i samfunnsernæring, jobber med barn og ernæring, og er i disse dager i ferd med å bygge opp barnematportalen barnematbyen. Hun står også bak instagramkontoen ernæringsmamma.

Foto: Julianne Sperle-Rydberg

Er det plass til fiskehandleren på torget?

“Bruk oss i dag, det er ikke sikkert vi er her i morgen”.

Budskapet henger på skilt og plakater i små butikker, kafeer og restauranter rundt om i landet, og vitner om en vanskelig tid. Spesielt de små og mellomstore bedriftene har fått kjenne på konsekvensene av corona. 

I denne episoden har Caroline besøk av Hildegunn Foldnes, også kjent som “Hildegunn på Torget”. Hun er den eneste kvinnelige Torghandleren på Fisketorget i Bergen, og har stått der i mer enn 20 år. Hun brenner for å gi kundene fersk, kortreist sjømat og at Fisketorget skal være et kvalitetsstempel og en ære for byen.

Hildegunn forteller i denne episoden historien om hvordan det er å være fiskehandler på torget med et stadig økende press utenifra, hvordan hun tilpasser seg endringer, og hvilke utfordringer hun har møtt gjennom mange år på torget. For det er ikke lett å være liten, verken før corona, eller akkurat nå. 

Hun deler også tanker om hva bærekraftig fisk er, hva som skjer med fisken før den kommer på tallerken og hvorfor hun mener det bør bli kortere avstand mellom fisker og forbruker. Episoden er laget i samarbeid med Norges vel.

Mangfold i matplanter, frørettigheter og matsikkerhet

Det finnes over 30.000 plantearter i verden som kan brukes til mat. Mange av disse artene har igjen tusenvis av sorter med ulike kvaliteter. Noen tåler tørke godt eller er spesielt næringsrike, noen er skyggetålerante, mens andre igjen motstår skadedyr og sykdommer veldig godt.

Til tross for enorm variasjon, er det kun 200 plantearter som blir dyrka i noe særlig grad i landbruket i dag, og bare et knippe av disse utgjør brorparten av maten vi spiser. Så lite som ni arter utgjør nesten 70 prosent av det som dyrkes på verdensbasis. De siste hundre årene har vi altså redusert mangfoldet i matplantene våre betraktelig.

I denne episoden har Caroline besøk hos Regine Andersen på Fridtjof Nansens institutt for å få svar på alt dette. Regine er seniorforsker og spesialisert på forvaltning av plantegenetisk mangfold og jobber med å ta vare på og videreutvikle plantemangfoldet rundt om i verden. Hun har også bygget opp og ledet et internasjonalt prosjekt om bønders rettigheter til såvare og samlet suksesshistorier i en bok om samme tema. I tillegg har hun vært daglig leder i Økologisk Norge.

Caroline lurer i denne episoden på hva som egentlig er betydningen av et så ensarta landbruk. Og hva betyr det å miste dette mangfoldet? Hvilken betydning har det for helsa vår, matjorda og for kulturen? Og hva med for klimaendringene vi står ovenfor? 

Episoden er laget i samarbeid med Norges vel.

Bli kjent med tang og tare – sanking, smak og matlaging

I en verden som skriker etter bærekraft, hvilken rolle har tang og tare?  

Tang og tare finnes i mengder langs kysten, kan dyrkes uten noen innsatsfaktorer og er skikkelig sunt. I denne episoden har Caroline besøk av Arne Duinker og Amanda Bahl for å bli kjent med de fantastiske algene. De snakker om hvorfor tang og tare bør bli en større del av kostholdet i Norge, hvordan man høster det, hva man kan bruke tang og tare til og ikke minst hvordan det smaker. 

Amanda er matkritiker og matjournalist, og du så henne som dommer i TV-programmet familiekokkene på NRK i vinter. Arne Duinker er forsker og sanke-entusiast, og jobber på Havforskningsinstituttet i Bergen. Episoden er laget i samarbeid med Norges vel.

Foto av Amanda Bahl: Odd Mehus

Hva er et rettferdig landbruk? Systemendring og dyrevelferd med Dag Jørund Lønning

Foto: Høgskulen for grøn utvikling

I denne episoden har Caroline besøk av antropolog og professor i nyskapning og bygdeutvikling Dag Jørund Lønning. Dag Jørund er rektor ved Høyskolen for grønn utvikling, og er både utskjelt og belønnet, provoserende og inspirerende, og har, enten man liker det eller ikke, mange spennende tanker om fremtidens landbruk. 

Episoden handler om forholdet mellom menneske og natur, rettferdighet og dyrevelferd, og Caroline lurer på følgende: 

Hva betyr det egentlig at landbruket er rettferdig? Hvem skal det være rettferdig for? Hvordan ser det ut når det er rettferdig for menneskene involvert? Eller for økosystemene rundt oss? Eller hva med produksjonsdyrene? 

Episoden er sponset av økologisk.no.

Foto: Høgskulen for grøn utvikling

På søken etter bærekraft – min personlige historie

Gjennom mer en 10 år har Caroline vært ut og inn av store og små organisasjoner, arbeidsplasser, studier, miljøer og land. Den røde tråden hele tiden har vært en søken etter bærekraftig mat og landbruk. 

I denne episoden deler hun sin personlige historie. Hun forteller om sitt første møte med landbruket på en biodynamisk gård i England etter videregående, om reiser og studier. På NMBU universitetet i Ås ble hun først kjent med naturvitenskap, plantedyrking og landbruk gjennom plantevitenskap, for så å bli kasta ut av komfortsonen sin på veien for å bli en agroøkolog. 

Etter studiene fikk hun jobb i som trainee i landbrukets største organisasjoner, og hun deler hvordan dette både var lærerikt, øyeåpnende og og noen ganger vanskelig.

Regenerativt landbruk – Det store bildet og de små detaljene

Gjennom lang, lang tid har vi mennesker brukt naturressursene vi har rundt oss på en sånn måte at det sakte, men sikkert tærer på naturens egen evne til å opprettholde seg selv. Vi har fjerna skog og natur til fordel for store åpne jorder, og drevet jorda så hardt mange stedet at den ikke lenger er i stand til å holde på verken vann eller næring.

Men finnes det en måte å drive jorda på som bygger opp mer enn den bryter ned? En måte som ivaretar og bygger opp naturens egen evne til å tåle forandring, og bondens økonomi og humør?

I ukas episode har jeg besøk av Anders Lerberg Kopstad. Anders er bonde, foredragsholder og landbruksrådgiver, og hjelper bønder å komme i gang med regenerativt landbruk. Anders deler i denne episoden tankene sine om hvorfor dagens landbrukssystem er bygget på helt feil premisser, og hvordan det å tenke regenerativt kan være en god måte på rette det opp igjen på. Vi snakker om hvorfor vi mennesker må begynne å se oss selv som en del av naturen, om hvordan vi kan ta bedre vare på matjorda, om beitedyrenes rolle i et økosystem, og mye mer.

Episoden er sponset av økologisk.no. Foto: Jan T. Espedal

Landbrukspolitikk, kjedemakt og prisbelønnet vin

I denne ukas har jeg besøk av Atle Tærum fra Skott gård. Atle lever av å se muligheter og tenke utenfor boksen, og produserer prisbelønnede safter og viner på plommer som ellers ville blitt kastet.

I denne episoden snakker vi om det å bruke alle ressurser tilgjengelig, om kjedemakt, bønders inntekter, jaget etter billig mat og om landbrukspolitikk. Atle deler også at han ikke har troa på sentralisering, og at han litt skuffa over hvor landbruksorganisasjonene styrer landbruket.

Episoden er laget i samarbeid med Bondens marked. Foto: hanen.no

Dypdykk i økologisk mat og landbruk

Hva innebærer det egentlig at maten er økologisk? Og hvilke verdier ligger da til grunn? Og hva er forskjellen på økologisk og biodynamisk landbruk?

I ukas episode har jeg besøk av Emil Mohr som har viet hele livet sitt til økologisk landbruk, og som i sin tid var med å etablere Debio.

Emil forklarer i denne episoden hva økologisk innebærer, både med hensyn til regelverk, ernæring og verdisyn. Vi snakker om sprøytemidler, hvorfor ku-promp ikke bør sidestilles med CO2, og han deler hvorfor vi bør produsere mat på naturens premisser, ikke på industrien sine. I tillegg snakker han om filosofien bak biodynamisk landbruk, og svarer på om det egentlig er så hokus pokus som noen skal ha det til.

Episoden er sponset av økologisk.no.