cc Bente Haarstad:
Podcastepisoder

Bærekraftig landbruk og kosthold i Norge

I denne episoden har Caroline besøk av bonde og lokalmatprodusent Stein Brubæk. De snakker om hva et bærekraftig landbruk og kosthold er i Norge, om agroøkologi, at vi bør redusere kjøttforbruket betraktelig i Norge, at vi trenger flere setre og at vi må bruke utmarka vår mye mer.

Stein brenner for bærekraftig bruk av norske ressurser. Han driver et lite bruk med tilhørende seter ved Sunndalsfjorden, hvor han har seks kyr av gamle raser. Han driver Brubekken Gårdsmeieri, og er internasjonalt ansvarlig og fylkesleder i Møre og Romsdal småbrukarlag. Stein er og engasjert i lokal turisme og ta vare på norsk matkultur, og vant i 2016 kulturlandskapsprisen.

Episoden er laget i samarbeid med Bondens marked. Foto: Bente Haarstad