Podcastepisoder

Hva er galt med dagens matsystem? Del 2

Hvordan står det egentlig til med dyrevelferden i Norge? Hva bør vi spise hvis vi skal spise for dyra? Og hva bør vi spise hvis vi vil ta hensyn til miljøet? Caroline har besøk av ernæringsbiolog og matviter Marit Kolby Zinöcker, som svarer på alt dette og mye mer i ukas episode av Bak maten med Caroline.

Hun er opptatt av å formidle kunnskap om «mat og ernæring, ikke om kalorier og næringsstoffer». Dette formidler hun blant annet gjennom instagramprofilen sin (@maritkolbyzinocker). Til daglig underviser hun flere temaer innen ernæring og medisin på Bjørknes Høyskole i Oslo.

Photo: Thomas Xavier Floyd / Sjo og Floyd