Podcastepisoder

Hva er galt med dagens matsystem? Del 1

I denne episoden har Caroline besøk av ernæringsbiolog og matviter Marit Kolby Zinöcker. De snakker om hvordan økonomiske interesser er med å forme både hva vi spiser og når vi spiser, hvorfor vi ikke bør småspise hele tiden og hva vi bør spise hvis vi ønsker oss god helse.

Marit brenner for å bidra til en bedre offentlig samtale om mat og et bærekraftig matsystem. Hun formidler dette blant annet gjennom instagramprofilen sin under navnet maritkolbyzinocker. Der er hun opptatt av å formidle kunnskap om «mat og ernæring, ikke om kalorier og næringsstoffer». Til daglig underviser hun flere temaer innen ernæring og medisin på Bjørknes Høyskole i Oslo.