Podcastepisoder

Regenerativt landbruk – Det store bildet og de små detaljene

Gjennom lang, lang tid har vi mennesker brukt naturressursene vi har rundt oss på en sånn måte at det sakte, men sikkert tærer på naturens egen evne til å opprettholde seg selv. Vi har fjerna skog og natur til fordel for store åpne jorder, og drevet jorda så hardt mange stedet at den ikke lenger er i stand til å holde på verken vann eller næring.

Men finnes det en måte å drive jorda på som bygger opp mer enn den bryter ned? En måte som ivaretar og bygger opp naturens egen evne til å tåle forandring, og bondens økonomi og humør?

I ukas episode har jeg besøk av Anders Lerberg Kopstad. Anders er bonde, foredragsholder og landbruksrådgiver, og hjelper bønder å komme i gang med regenerativt landbruk. Anders deler i denne episoden tankene sine om hvorfor dagens landbrukssystem er bygget på helt feil premisser, og hvordan det å tenke regenerativt kan være en god måte på rette det opp igjen på. Vi snakker om hvorfor vi mennesker må begynne å se oss selv som en del av naturen, om hvordan vi kan ta bedre vare på matjorda, om beitedyrenes rolle i et økosystem, og mye mer.

Episoden er sponset av økologisk.no. Foto: Jan T. Espedal