Andrew og Caroline
Podcast

Å være en forvalter av natur – Dypøkologi og klimaangst

Jo eldre jeg blir, jo tydeligere blir for meg at alt jeg gjør er i tjeneste til naturen.

Det som førte meg inn i landbruket var en kjærlighet til natur og matplanter, men det tok ikke lang tid før jeg forstod at landbruket er en av verdens største bidragsytere til fortrengning av natur. At moderne matproduksjon er biologiske ørkener. Enorme områder med monokulturer hvor det kun er plass til en eller et fåtall arter. Som fortrenger mangfold og kultur.

Men jeg skjønte også fort at matproduksjon er nøkkelen til å legge til rette for natur, bygge opp igjen økosystemer og ta vare på lokalkultur.

I årets siste episode av Bak maten har jeg besøkt en mann som kaller seg “A steward of ecology” – en forvalter av økologi. Andrew McMillion forteller at han føler seg kallet til å ta vare på naturen, men ofte kan kjenne på at hvor stor og vanskelig jobben er. Han deler at det er viktig å tillate seg å sørge over det vi har tapt av natur, samtidig som vi må ta vare på det vi har igjen.

Andrew er også lidenskapelig opptatt av frø, og deler hvilke utfordringer vi står overfor i dag, og hvilke frøsystemer han ønsker seg i fremtiden. På småbruket sitt driver Andrew med produksjon av grønnsaker og frøavl. Han har vært aktiv i lokalpolitikken for De grønne, og er styremedlem i KVANN.

Du kan lytte til episode 41 “Å være en forvalter av natur – Dypøkologi og klimaangst” nederst på denne siden, eller der du finner podcaster🌿