Podcastepisoder

Hva er det faktisk mulig å dyrke i Norge? Flerårige matplanter og naturvennlig skoghage med Stephen Barstow

Veldig mange snakker om at vi må dyrke mat på en mer klimavennlig måte, og ikke minst dyrke planter som tåler et tøffere klima. Men hvorfor er det nesten ingen som snakker om flerårige grønnsaker? 

Visste du at de aller fleste grønnsakene vi spiser er ettårige vekster som må sås på nytt hvert eneste år? Men visste du at det også finnes grønnsaker som lever i mange år, og at disse kan være sunnere, mer klimavennlige, kreve mindre vann og gjødsel, forstyrre jorda mindre og gi avling tidlig på våren når ingenting annet er klart? Hvis du synes dette er like spennende som meg, Ja, da må du også høre denne episoden!

I denne episoden besøker jeg Stephen Barstow, som er en av verdens største samlere og dyrkere av spiselige planter. I hagen sin i Malvik utenfor Trondheim har han gjennom mer enn 40 år har han  sådd og plantet mer enn 8000 sorter spiselig planter . Stephen brenner for å mette seg og familien sin med gjennom spiselige vekster, samtidig som den er vakker og et hjem for små dyr, fugler og insekter.

Stephen er også er en av grunnleggerne og drivkreftene bak organisasjonen KVANN, som står for Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge. 

I denne inspirerende episoden deler Stephen med oss historien bak hagen sin, som er en såkalt spiselig skoghage drevet etter permakulturprinsipper, hvorfor han er opptatt av mangfold og hvorfor han drømmer om storskala nøtteproduksjon i Norge! Stephen deler av mer enn 40 års erfaring med hva som faktisk er mulig å dyrke så langt nord som Trondheim og hvordan han hele veien har valgt å tenke utenfor boksen.