Foto: Høgskulen for grøn utvikling
Podcastepisoder

Hva er et rettferdig landbruk? Systemendring og dyrevelferd med Dag Jørund Lønning

I denne episoden har Caroline besøk av antropolog og professor i nyskapning og bygdeutvikling Dag Jørund Lønning. Dag Jørund er rektor ved Høyskolen for grønn utvikling, og er både utskjelt og belønnet, provoserende og inspirerende, og har, enten man liker det eller ikke, mange spennende tanker om fremtidens landbruk. 

Episoden handler om forholdet mellom menneske og natur, rettferdighet og dyrevelferd, og Caroline lurer på følgende: 

Hva betyr det egentlig at landbruket er rettferdig? Hvem skal det være rettferdig for? Hvordan ser det ut når det er rettferdig for menneskene involvert? Eller for økosystemene rundt oss? Eller hva med produksjonsdyrene? 

Episoden er sponset av økologisk.no.

Foto: Høgskulen for grøn utvikling