Hvorfor urbant landbruk?

I denne episoden er jeg på besøk hos professor ved NMBU Trine Hvoslef Eide. Trine har de siste årene vært med å bygge opp Norges første mastergrad i urbant landbruk, og snakker i denne episoden om hva urbant landbruk er og hvorfor det er skikkelige mange fordeler ved å dyrke mat også bynært. Blant annet med hensyn til: menneskers helse og velvære  integrering  beredskap og matsikkerhet  kunnskap og nærhet til mat  klima og miljø økonomi i byer