Podcastepisoder

Mangfold i matplanter, frørettigheter og matsikkerhet

Det finnes over 30.000 plantearter i verden som kan brukes til mat. Mange av disse artene har igjen tusenvis av sorter med ulike kvaliteter. Noen tåler tørke godt eller er spesielt næringsrike, noen er skyggetålerante, mens andre igjen motstår skadedyr og sykdommer veldig godt.

Til tross for enorm variasjon, er det kun 200 plantearter som blir dyrka i noe særlig grad i landbruket i dag, og bare et knippe av disse utgjør brorparten av maten vi spiser. Så lite som ni arter utgjør nesten 70 prosent av det som dyrkes på verdensbasis. De siste hundre årene har vi altså redusert mangfoldet i matplantene våre betraktelig.

I denne episoden har Caroline besøk hos Regine Andersen på Fridtjof Nansens institutt for å få svar på alt dette. Regine er seniorforsker og spesialisert på forvaltning av plantegenetisk mangfold og jobber med å ta vare på og videreutvikle plantemangfoldet rundt om i verden. Hun har også bygget opp og ledet et internasjonalt prosjekt om bønders rettigheter til såvare og samlet suksesshistorier i en bok om samme tema. I tillegg har hun vært daglig leder i Økologisk Norge.

Caroline lurer i denne episoden på hva som egentlig er betydningen av et så ensarta landbruk. Og hva betyr det å miste dette mangfoldet? Hvilken betydning har det for helsa vår, matjorda og for kulturen? Og hva med for klimaendringene vi står ovenfor? 

Episoden er laget i samarbeid med Norges vel.

Ønsker du å lese mer om temaet? Sjekk ut denne saken.