Podcast

Landbrukspolitikk, selvforsyning og systemendring med Svenn Arne Lie

I denne episoden har jeg med meg statsviter, forfatter, bonde og tidligere landbruksforsker Svenn Arne Lie. Svenn Arne har vært med å skrive bøkene “En nasjon av kjøtthuer” og “Mellom bakkar og kjøttberg”, og er kjent som en av de krasseste kritikerne mot norsk landbrukspolitikk.

I forrige episode snakka jeg om hvordan man kan tilnærme seg systemendring ved å begynne med seg selv og sine egne mønstre, tanker og vaner. I denne episoden derimot, skal vi snakke om samme tema, altså, systemendring, men fra helt den andre enden av skalaen, nemlig overordna og fra et politisk perspektiv. Vi trenger nemlig begge perspektivene! Så etter du har hørt denne episoden, sjekk gjerne også ut episode 42 “Innsikter etter tre år med Bak maten – systemendring fra innsiden” 

I denne episoden deler Svenn Arne deler hva han ser er galt med dagens jordbrukspolitikk.

Her trekker han blant annet frem uærlighet blant de som sitter med mest makt i landbruket som en stor utfordring. Han deler også hvilke endringer han ser må komme om vi skal skape en landbrukspolitikk til glede og gagn for oss alle.

I tillegg forteller han hvordan det har vært for han å stå imot strømmen og i opposisjon i så mange år, og hva som driver han til å fortsette til tross for mye motstand. For når meningene dine rokker så grunnleggende ved dagens systemer og etablerte sannheter, ja, da møter du mye motstand.

Episoden er sponset av økologisk.no

Foto: Jan-Erik Østlie