Jobb med meg

Den røde tråden i arbeidet mitt er en søken etter et regenerativt liv og matsystem, altså et liv og system som bygger opp igjen det vi har bygd ned.

I dette arbeidet må vi være modige og ærlige med oss selv, og lete etter årsakene til utfordringene vi står overfor. Jeg mener nemlig vi har skapt oss en verden der vi har mista kontakten med hvorfor vi opplever problemer. 

Det vi ser på som problemer er egentlig en synliggjørelse av og symptomer på systemer ute av balanse. Dette gjelder på alle plan, enten det er mentalt, i kroppen, på jobben eller i matsystemet. Tiden har kommet for å legge bak oss den ekstensive bruken av symptombehandling og anerkjenne at vi må finne kjernen av utfordringene vi står ovenfor.

Min ekspertise er å finne denne kjernen. Jeg har en unik evne til å se de store sammenhengene, og stille spørsmål som setter i gang transformerende prosesser. Prosesser som kan være vanskelige, men som trengs for å skape noe nytt og regenerativt.

.

Jeg jobber i krysningspunktet mellom mat, landbruk, systemtenkning og personlig bevisstgjøring, og tilbyr følgende tjenester:

 • Produksjon av podcastepisoder innenfor Bak maten-konseptet (inkluderer forarbeid, leie av utstyr, reise og innspilling i Oslo-området, redigering og etterarbeid, distribuering til alle podcastplatformer, og markedsføring i egne kanaler)
 • Live podcast, sofasamtaler, panelsamtaler etc i tilknytning til arrangementer
 • Foredrag og workshops (1-5 timer):
  – Det regenerative matsystemet – Hvorfor det ikke lenger holder å snakke om bærekraft
  – Sammenhengen mellom det regenerative livet og systemet – Hvorfor og hvordan være forandringen man vil se i verden?
  – Hva driver mennesker til å rasere natur og hvordan kan vi snu det?
  – Mindset og verktøy for å skape en ny verden
 • Kurs (1-5 dager):
  – Verktøy og teknikker for en regenerativ livsstil og overskudd i hverdagen
  – Å skape en ny verden gjennom både indre og ytre arbeid
 • Bistå med coaching og bevisstgjøring når dere skal legge langsiktige planer for arbeid med «miljø og bærekraft»
 • Jeg tilbyr også skreddersydde opplegg med utgangspunkt i temaene ovenfor

Ta kontakt her for en uforpliktende prat.

.

.

Hva sier andre om å jobbe med meg?

«Carolines podcast er et lite opplysningskontor om norsk matproduksjon i microformat. Hennes nysgjerrighet gjør at hun raskt setter seg inn i kompliserte problemstillinger. Hun er selvgående, har stor gjennomføringsevne og står støtt verdimessig. Podcastens gjester får reflekterte spørsmål og tid til å svare på dem.»

Randi Ledaal Gjertsen, Daglig leder, Bondens marked Norge

.

«Jeg har bare positive erfaringer med Caroline. Hun tar opp viktige temaer på en god måte. Flott å snakke med en som vil undersøke noe grundig, fremfor å jobbe langs konfliktlinjer slik de fleste i media.»

Per Christian Rålm, fagsjef næringspolitikk, Norske Felleskjøp

.

«Bak Maten fungerer som en smal og viktig tilleggskanal for kunnskapsbygging for Økologisk.no. Caroline ivaretar dette spesielt bra gjennom god vekting av argumenter i diskusjoner og reflekterte valg av gjester.»

Morten Nymoen, redaktør økologisk.no

.

«Podcastepisoden, som Reddvillaksen sponset, levde opp til våre forventninger og vel så det. Den ble veldig godt balansert faglig sett. Caroline stilte akkurat de riktige spørsmålene.»

Jens Olav Flekke, Styreleder Reddvillaksen