Samarbeid

Ønsker du eller din organisasjon å samarbeide om en eller flere podcastepisoder? Jeg tar på meg oppdrag som passer inn under konseptet til «Bak maten». Det vil si at du eller dere ønsker å løfte frem et tema som har med bærekraftig mat og landbruk å gjøre, på en ærlig, nyansert og kanskje litt utfordrende måte. Ta kontakt på caroline@bakmaten.no.


Carolines podcast er et lite opplysningskontor om norsk matproduksjon i microformat. Hennes nysgjerrighet gjør at hun raskt setter seg inn i kompliserte problemstillinger. Hun er selvgående, har stor gjennomføringsevne og står støtt verdimessig. Podcastens gjester får reflekterte spørsmål og tid til å svare på dem, og på den måten gir podcasten lytterne kunnskap og forståelse for temaene som tas opp.

Randi Ledaal Gjertsen, daglig leder, Bondens marked Norge

Jeg har bare positive erfaringer med Caroline. Hun tar opp viktige temaer på en god måte. Flott å snakke med en som vil undersøke noe grundig, fremfor å jobbe langs konfliktlinjer slik de fleste i media.

Per Christian Rålm, fagsjef næringspolitikk, Norske Felleskjøp

Podcasten, som Reddvillaksen sponset, levde opp til våre forventninger og vel så det. Den ble veldig godt balansert faglig sett. Caroline stilte akkurat de riktige spørsmålene. Trygve Poppe svarte også veldig bra uten å gå til direkte angrep på næringen. Alt i alt en veldig flott sak som vi kommer til å ta frem med jevne mellomrom.

Jens Olav Flekke, Styreleder Reddvillaksen

Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på podcasten, og de faglige belysningene av problemstillinger knyttet til bærekraftig matproduksjon. Caroline er selvstendig og kunnskapssøkende, og jeg kan trygt anbefale å samarbeide med henne.

Ola Hedstein